Aantoonbaar duurzaam hout inkopen, hoe doe je dat?

Aantoonbaar duurzaam hout inkopen, hoe doe je dat?

Het merendeel van de Nederlandse zakelijke opdrachtgevers van de bouw vraagt via het bestek om duurzaam geproduceerd hout. In de praktijk betekent dit dat het hout FSC® (C117418) of PEFC™ gecertificeerd zal moeten zijn. Maar veel opdrachtgevers weten niet hoe zij de levering moeten controleren en zijn zich niet bewust van de certificeringsstatus van hun leverancier of bouwer.

De Nederlandse overheid zal vanaf 2015 nog uitsluitend duurzaam geproduceerd hout en papier inkopen. Niet alleen de Nederlandse overheid maar de meeste belangrijke ondernemingen hebben een duurzaam inkoopbeleid. Via het TPAS (Timber Procurement Assessment System) zijn criteria opgesteld waaraan duurzaam hout en duurzaam papier moeten voldoen teneinde als duurzaam betiteld te kunnen worden. Tegenwoordig wordt via de STABU ook naar deze TPAS en de duurzame inkooprichtlijnen van de Nederlandse overheid verwezen.

Maar waar moet u bij de aankoop van duurzaam hout of papier nu op letten?

Uw leverancier of bouwer moet beschikken over een certificaat van het gevraagde houtkeurmerk, FSC en of PEFC dus. Ook moet uw leverancier of bouwer leveringsdocumenten (vrachtbrief en factuur) overleggen waaruit blijkt dat het toegepaste hout voldoet aan de eisen zoals gesteld door u en conform de richtlijnen van het toepasselijke keurmerk geleverd is. Doordat uw leverancier of bouwer gecertificeerd is wordt deze door een onafhankelijke groepsmanager of certificeerder gecontroleerd. Hiermee is geborgd dat verklaringen ten aanzien van de leveringen van duurzaam hout ook daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen.De stichting Probos en Schuttelaar en partners hebben samen in opdracht van het ministerie van L&M een website opgezet waarin u in vier eenvoudige stappen uitgelegd wordt waar u op moet letten als u duurzaam hout of papier inkoopt. Via deze link komt u op de website die u hierover duidelijkheid verschaft.

Wilt u meer weten over de aankoop van duurzaam hout of papier?

Bouwbinder B.V. staat u graag bij met raad, daad en opleiding over de aankoop van deze duurzame houtproducten, dus aarzelt u niet om contact met ons te leggen.

Shares
Share This