Per 1 juli 2017 zal de nieuwe Arbowet ingaan. Deze is met name gericht op preventie. En dat is een goed uitgangspunt. Immers de focus moet niet liggen op ziekte, maar op gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker wordt nog belangrijker.
En ook de OR wordt steeds meer betrokken. Is uw “basiscontract arbodienstverlening” al aangepast? Hebt u uw ziekteverzuimprocedures en regelingen op orde? Nog niet? Bouwbinder Organisatie- en PersoneelsAdvies doet dit graag voor u.

Neem voor meer informatie contact op met Hetty van Ingen, 06-22986275 of kijk op www.bouwbinderdiensten.nl.

Shares
Share This