overname-klanten-symacoHet was een omvangrijke, maar zeer geslaagde operatie. Bouwbinder B.V. heeft in de maanden april t/m juli ca. 70 FSC en PEFC groepsleden van Symaco overgezet op haar FSC en PEFC groepscertificaten.

Dit ging in nauwe samenwerking met Symaco en vanzelfsprekend de klanten van Symaco. Ted Wiegman van Symaco gaf begin 2016 aan dat hij zijn groepsactiviteiten wilde staken en toen zijn na een tweetal gesprekken de voorbereidingen van de overstap gezet.

Om deze sterke groei voor Bouwbinder B.V. in goede banen te leiden zijn ook de voorwaarden geschapen om een veel grotere groep klanten te beheren. Eén onderdeel van de voorwaarden, uitbreiding in de personele sfeer, was reeds in 2015 in gang gezet door het opleiden en inwerken van Rina Delemarre. Zij zal in de komende periode een steeds prominentere rol gaan spelen in het FSC en PFEC certificeren. Daarnaast is in februari 2016 een grote digitaliseringsslag gemaakt die geleid heeft tot een veel grotere efficiency.

Toen de overdracht van klanten in volle gang was werden ook in mei 2016 audits gedaan door de certificeerder van Bouwbinder B.V., hetgeen doorgaans ook wat extra werkdruk geeft. Deze audits zijn zonder serieuze problemen verlopen en zij bevestigden ook dat de genomen stappen om de sterke groei vorm te geven, de juiste zijn geweest.

Nu, in september 2016 kijken wij terug op een omvangrijke, maar zeer geslaagde operatie. De groepscertificaten van Bouwbinder B.V. kunnen weer verder groeien in 2016 en erna!

Shares
Share This