ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met ISO 9001- gecertificeerde leveranciers en/of eisen certificering. Regelmatig komt het voor dat niet-gecertificeerde bedrijven uitgesloten worden bij aanbestedingen of leverancierselecties. De ISO 9001-kwaliteitsnorm is ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO 9001-gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen, welke de norm stelt, voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO-certificaat toegekend.

Algemene voordelen van ISO-certificering

  1. ISO-certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt het management een hulpmiddel ter beschikking om de organisatie te sturen. Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk kan zijn voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.
  2. Verhoging van efficiëncy, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
  3. Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geïdentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
  4. Klant en klanttevredenheid staan centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.
  5. ISO-certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel nationaal als internationaal, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie.

Is een ISO-certificaat garantie voor succes?

Het beschikken van een ISO-certificaat is uiteraard geen garantie voor succes! ISO 9001-certificering is wel een krachtig instrument, een hulpmiddel, om een organisatie te optimaliseren en te verbeteren. Het is uiteraard aan de organisatie zelf om dit instrument te gebruiken en te benutten. BB-KVGM-ISOU kunt er wel vanuit gaan dat een organisatie dat beschikt over een ISO-certificaat voldoet aan de normeisen, zoals getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling. Ziet u ook de voordelen of wilt u een oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op via info@bouwbinder.nl of bel 06-30452145.

Shares
Share This