Bouwbinder Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Bouwbinder Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Bouwbinder KVGM

Wij leven in een samenleving waarin wij ons steeds meer bewust worden van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. In de bouwsector neemt de vraag naar keurmerken op dit gebied toe. Deze vraag wordt nog eens aangejaagd door de wet kwaliteitsborging voor de bouw, die weliswaar uitgesteld is, maar die er met zekerheid gaat komen.

Teneinde aan de vraag naar keurmerken gehoor te kunnen geven hebben Mario Allard (o.a. MVK-er) en Wim Arnoldus besloten hun krachten te bundelen door een nieuwe onderneming op te richten.
Bouwbinder KVGM richt zich op de ondersteuning van bedrijven die een kwaliteits- veiligheids-gezondheids- of milieukeurmerk wensen te behalen. Na aanvankelijk een aantal succesvolle certificeringstrajecten samen te hebben gedaan was het een logische stap om de volgende stap te zetten en met deze certificeringen vanuit één onderneming de markt te gaan bedienen. Hierbij liggen de commerciële en financiële taken bij Wim en de vakinhoudelijke taken, en de uitvoering hiervan bij Mario.

Bouwbinder KVGM verzorgt voor haar opdrachtgevers alle voorbereidende werkzaamheden die betrekking hebben op certificeringen. Denk hierbij aan het opstellen van RI&E’s, VCA- certificeringen en ISO-certificeringen.

Als u over deze diensten meer informatie wenst kunt u op onze website verder lezen of contact met ons leggen via info@bouwbinder.nl of 06-30452145.

Shares
Share This