De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie is één van de wettelijke verplichtingen voor bedrijven met één of meer medewerkers in dienst.

Het uitvoeren van een RI&E helpt u bij het inschatten van de risico’s en bijbehorende gevolgen voor uw bedrijf, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden om schade te voorkomen. Voorkomen is namelijk nog steeds beter (en een stuk goedkoper) dan genezen.

Bouwbinder KVGM begeleidt u graag bij het opstellen van een gedegen RI&E met bijbehorend Plan Van Aanpak (PvA). Met onze RI&E-checklist houdt u het overzicht!

 

Bouwbinder KVGM biedt een checklist voor uw RI&E

Een gedegen RI&E opstellen vraagt om een goede kennis van arbeidsomstandigheden in combinatie met objectiviteit en kennis van praktisch toe te passen beheersmaatregelen.

Wij ondersteunen u gedurende dit gehele proces.

  • Wij  verzamelen de informatie via vragenlijsten en interviews met medewerkers.
  • Wij voeren observatierondes uit.
  • Wij leveren een overzichtelijke rapportage en geven wij eventueel een presentatie over de bevindingen en maatregelen.

 

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op via info@bouwbinder.nl of bel 06-30452145.

Shares
Share This