VCA-certificering

VCA-certificering

Het VCA-certificaat: een door opdrachtgevers veelgevraagd keurmerk

Opdrachtgevers werken graag samen met VCA-gecertificeerde bedrijven. Veel overheden en vooral grote opdrachtgevers stellen het certificaat zelfs verplicht als u zaken met hun wenst te doen. Dan weten ze zeker dat de bedrijven die zij de klus gunnen, werken volgens algemeen geldende veiligheidsprocedures en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

Samen Veilig en Gezond werken staat gelijk aan samen veilig thuiskomen.
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Voor wie?

VCA-certificering is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen en bij installaties.

VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

•  Houtbewerkings/-verwerkende industrie

•  Werktuigbouwkunde

•  Elektrotechniek en procesbesturing

•  Bouwkunde

•  Grond-, weg- en waterbouw

•  Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, enzovoorts.

Kortom: alle branches waar risicovolle werkzaamheden/taken worden uitgevoerd.

Er zijn drie verschillende VCA-certificeringen voor bedrijven:

1.  VCA*, voor onderaannemers
2.  VCA **, voor hoofdaannemers
3.  VCA Petrochemie, voor bedrijven in de petrochemische sector

Voordelen van een VCA-bedrijfscertificering:

  • Voor veel opdrachtgevers is VCA een vereiste voor het verstrekken van een opdracht.
  • Met een VCA-certificaat heeft u een concurrentievoorsprong op niet-VCA- gecertificeerde bedrijven.
  • is een breed geaccepteerde, uniforme checklist.
  • VCA zorgt voor een duidelijke structuur, het bedrijf kan zich richten op het verbeteren van zijn VGM-beheersysteem.
  • VCA wordt toegepast onder formele accreditatieregels, waardoor bedrijven verzekerd zijn van een eerlijke en professionele beoordeling door een onafhankelijke certificatie-instelling (CI).
  • VCA kan ondersteunend zijn aan de managementsystemen en audits, zoals ISO 14001 en OHSAS 18001.
  • Door toepassing van het VCA-certificatieproces kan het VGM-beheersysteem van de aannemer goed aansluiten op het VGM-beheersysteem van de opdrachtgever.
  • VCA is een managementsysteem dat wordt geaccepteerd in Nederland en België.

In Nederland en België zijn reeds 13.000 bedrijven VCA-gecertificeerd!

Ziet u ook de voordelen van een VCA-certificering of wilt uw een oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op via info@bouwbinder.nl of bel 06-30452145.

Shares
Share This