De start van het dienstverband

De start van het dienstverband

Uw personele bezetting en wat daar allemaal bij komt kijken!

Werving en selectie

Het is maar wat moeilijk om goede mensen binnen te krijgen, zeker in een aantrekkende markt. Werving en Selectie kost tijd en energie. Om een goede procedure te starten moet glashelder zijn waaraan de organisatie behoefte heeft. De functie, de competenties, de cultuur, de wijze van werven, ieder onderdeel roept vragen op. Is er een goed functieprofiel? Weten we welke competenties nodig zijn om de organisatie verder te brengen? Wat is onze cultuur? Welke persoon past bij ons? Hoe gaan we werven? Social Media? Story Telling? Referrals? Hoe organiseer je dit?

Laat u hierin bijstaan door Bouwbinder PersoneelsAdvies. Samen onderzoeken we wat er precies nodig is om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen.

 

Functie- en competentieprofielen

De wereld om uw bedrijf heen verandert sneller dan ooit. U en uw organisatie moeten hierop anticiperen om in de juiste baan te blijven. Met een veranderende wereld verandert uw bedrijf en dus ook het resultaatgebied van uw medewerkers. Heeft u in uw organisatie goed verankerd wie waarvoor verantwoordelijk is, en past dit in de huidige organisatiestructuur en haar omgeving?

Binnen een kleine onderneming worden de taken of de te behalen resultaten vaak als vanzelf verdeeld zonder dat hierover formeel afspraken gemaakt zijn. Naarmate een onderneming groeit zal er steeds vaker behoefte ontstaan aan duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het behalen van welk resultaat. Hierbij zien wij dat generalistische medewerkers zich steeds meer ontwikkelen tot specialisten.

Daarnaast is het hebben van een goed functieprofiel een goed hulpmiddel wanneer het functioneren van de medewerker beoordeeld wordt.
Hoe ziet een goed functieprofiel eruit, en hoe zorgt u dat alle resultaatgebieden binnen uw onderneming op een logische en eerlijke manier door uw medewerkers afgedekt zijn?
Bouwbinder PersoneelsAdvies verzorgt het opstellen van heldere functieprofielen voor u.

 

Arbeidsovereenkomsten

Besteedt u net zoveel aandacht aan de arbeidscontracten als aan de zakendeals die u sluit? Bij veel (MKB) bedrijven worden arbeidsovereenkomsten gesloten die niet conform de geldende wetgeving en de regelgeving binnen het bedrijf zijn. Dit behoeft geen direct probleem te zijn, maar kan in een conflictsituatie leiden tot zeer ongewenste situaties en extra kosten.

Bouwbinder PersoneelsAdvies verzorgt uw arbeidsovereenkomsten en volgt de wetgeving hieromtrent, zodat iedere (nieuwe) arbeidsovereenkomst die u sluit hierbij aansluit.

 

Functiewaardering

U hebt functieprofielen, maar dan? Hoe verhouden deze functies zich onderling en hoe kan de juiste beloning ervan kan worden vastgesteld?

Bouwbinder PersoneelsAdvies begeleidt het proces van functiewaardering. Zij draagt zorg voor een goede invoering en communicatie van de resultaten van functiewaardering binnen uw organisatie. Tevens kan Bouwbinder PersoneelsAdvies u op grond van functiewaardering adviseren bij het opstellen van een gedegen beloningsgebouw.

 

Is uw belangstelling gewekt, neem dan contact op met Hetty van Ingen: 06-22986275.

Shares
Share This