PersoneelsAdvies

PersoneelsAdvies

Strategie en Personeel


PersoneelsAdvies helpt u het beste uit uw medewerkers te halen

Naast een duidelijke strategie is het van essentieel belang dat zowel de ondernemer als de medewerkers op de hoogte zijn van de koers en hier met groot enthousiasme aan werken. Je zou haast zeggen dat de organisatie de beste medewerkers in dienst moet hebben om tot grote successen te komen. Geen enkele onderneming heeft echter alleen maar de beste medewerkers in dienst. Het is aan de ondernemer om te zorgen dat hij of zij het beste uit de medewerkers haalt en hen, net als zijn onderneming, een inspirerende toekomst biedt.

Belangrijke voorwaarde voor een sterke personele organisatie is dat mensen met plezier bij en voor u werken. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn:

• de medewerkers voelen zich gezond en veilig
• de collegialiteit en de werksfeer is goed
• er is ruimte om te handelen en men is in staat om goede prestaties te leveren
• een voelbare onderlinge waardering voor elkaar en vanuit het management
• medewerkers kunnen groeien en zich ontwikkelen en voelen zich gesteund
• zij kunnen zichzelf zijn en iets betekenen

 

Er zijn veel instrumenten die eraan kunnen bijdragen om deze voorwaarden te realiseren. Het hele traject van in-, door- en uitstroom heeft hierop immers effect.

Ons aanbod

Bouwbinder Organisatie- en PersoneelsAdvies biedt u praktische ondersteuning en advisering op dit gebied. Hetty van Ingen is specialist op het gebied van personeels- en organisatie-ontwikkeling. Met inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied bent u verzekerd van een up-to-date bedrijfsvoering op het gebied van in-, door- en uitstroom.
Voor meer informatie kunt u kijken op haar Linkedin profiel.

 

Personeelsscan

In Nederland is er in de voorbije jaren erg veel veranderd op het gebied van werkgever- en werknemerschap. De wet Flexibiliteit en Zekerheid van onze Minister Asscher brengt veel onduidelijkheid met zich mee. Als ondernemer die zich maximaal wil bezighouden met zijn business heb je over het algemeen minder oog voor wet- en regelgeving op personeelsgebied.

Het niet of onjuist toepassen van de wet- en regelgeving kan voor de onderneming leiden tot grote problemen en bijbehorende kosten.

Bijvoorbeeld: u heeft een proeftijd afgesproken in een tijdelijk contract. U wilt binnen de proeftijd afscheid nemen, maar komt erachter dat de proeftijd ongeldig is. De medewerker claimt uitbetaling tot einde contract. Of u vergeet het contract tijdig op te zeggen, kost u een maand extra loon.

“Zijn uw arbeidsovereenkomsten in overeenstemming met de geldende wetten?

“Heeft u uw ziekteverzuim onder controle en volgt u hierbij de geldende wetgeving?”

“Zijn uw personeelsdossiers op orde, zodat u bij een eventueel ontslag niet tegen hoge kosten aanloopt?”

Zo zijn er nog tal van vragen die uzelf wellicht zou moeten stellen om zeker te stellen dat u als werkgever op de juiste wijze handelt.

Bouwbinder OrganisatieAdvies biedt u de personeelsscan, waarbij getoetst wordt of u aan de hedendaagse wet- en regelgeving op het gebied van personeelsmanagement voldoet.

Hetty van Ingen is specialist op het gebied van personeels- en organisatie-ontwikkeling.

Neem contact met haar op voor meer informatie: 06-22986275.

Shares
Share This