Al vorig jaar zomer bracht PEFC haar nieuwe standaard 2002:2013 uit. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de nieuwe Europese EUTR wet die de import van legaal moet garanderen.

PEFC heeft, naast een aantal andere kleine wijzigingen, met name geanticipeerd op deze EUTR wet en een zogenaamd DDS systeem toegevoegd aan haar standaard. Als u een PEFC certificaat heeft dan heeft u als het goed is uw procedures aangepast. Als dit niet het geval is dan zult u dit naar alle waarschijnlijkheid bij uw volgende audit als afwijking aangemerkt krijgen. Aanpassing van uw procedures zal dan alsnog noodzakelijk zijn om het PEFC certificaat te behouden.

Wat is het gevolg van dit DDS systeem:

Volgens de nieuwe standaard van PEFC dient u te borgen dat het PEFC hout dat u inkoopt van legale herkomst is. Hiertoe dient u een risico-analyse te doen, en u dient van uw leverancier een verklaring te hebben dat het hout dat u betrekt van legale herkomst is.

Ook bouwbedrijven, of andere bedrijven die hout of papier betrekken van binnen de EU dienen bovenstaande stappen te ondernemen. Dus ook al importeert u geen hout van buiten de EU dient u te voldoen aan deze nieuwe richtlijn. Importeurs hebben aan deze nieuwe richtlijn wel aanzienlijk meer werk dan bedrijven die geen hout of papier van buiten de EU importeren.

Wilt u ondersteuning bij de aanpassing van uw procedures?

Als u hulp wenst bij de aanpassing van uw PEFC procedures dan kunt u natuurlijk altijd contact met Bouwbinder B.V. leggen. Tegen betrekkelijk geringe kosten breng ik graag uw procedures op orde.

Shares
Share This