De Nederlandse overheid besloot in 2008 dat zij in 2015 100% duurzaam wil inkopen. Voor hout en papier betekent dit FSC® of PEFC gecertificeerd materiaal. Veel bedrijven in Nederland hebben het FSC certificaat gehaald, waaronder ongeveer 1.000 bouwondernemingen.

Deze bedrijven zien in bouwbestekken van de overheid bijna altijd de duurzame inkoopeis vermeld, dus eigenlijk dat het project uitgevoerd moet worden door een gecertificeerde aannemer. De praktijk is echter dat de opdrachtgever zich vaak laat drijven door de laagste prijs en voorbijgaat aan de eigen bestekseis! Soms is het ook kennisgebrek. Een opdrachtgever realiseert zich niet dat een gecertificeerde aannemer toch echt nodig is voor de levering van aantoonbaar duurzaam hout.

De gecertificeerde aannemer heeft geld en tijd geïnvesteerd in zijn certificering en wordt in bovenstaande gevallen rechts ingehaald door een concurrerende aannemer zonder certificering. Dit is erg frustrerend!

Herkenbaar? U kunt zelf wat doen!

FSC Nederland spant zich in om de overheid te wijzen op het eigen inkoopbeleid. Dat gaat met kleine stapjes. Grotere stappen zijn mogelijk als ook gecertificeerde bouwbedrijven zelf een signaal afgeven naar de opdrachtgever. Daarom heeft FSC Nederland voor gecertificeerde bedrijven een tweetal voorbeeldbrieven opgesteld, die gemakkelijk op het eigen briefpapier geplakt kunnen worden om vervolgens naar de (overheids)opdrachtgever te sturen.

Eén brief is van algemene aard. Deze brief kan iedere gecertificeerde bouwonderneming naar (potentiële) opdrachtgevers sturen om erop te wijzen dat zij door certificering al vroegtijdig rekenschap heeft genomen van de duurzame inkooprichtlijnen. De tweede brief is bedoeld als bijlage bij aanbestedingen. De bouwer legt in deze brief uit dat hij door certificering geborgd heeft dat hij voldoet aan de eisen gesteld in het bouwbestek.

Bouwbinder B.V. is FSC en PEFC groepsmanager en adviseur voor de bouw en toelevering van de bouw. Ik juich dit initiatief van FSC Nederland zeer toe. Het is belangrijk dat een onderneming beloond wordt voor zijn investeringen om tot een duurzaam product te komen. Ik moedig dan ook alle gecertificeerde bouwondernemingen aan de brieven van de website van FSC Nederland te gebruiken. Hiermee helpt de bouw de bewustwording van het eigen beleid bij de overheid te vergroten en de bouwonderneming presenteert zich gelijk als een duurzame onderneming, hetgeen in deze tijd van essentieel belang is om te overleven!

Via deze link komt u op de webpagina van FSC Nederland waar de brieven gedownload kunnen worden!

Als u vragen heeft over FSC of PEFC certificering kunt u natuurlijk contact opnemen met Bouwbinder B.V.

Shares
Share This