Groepscertificering

Groepscertificering

Groepscertificering voor kleine ondernemingen

FSC® (C117418) en PEFC Groepscertificering
Voor kleinere organisaties (zie criteria hieronder) is het mogelijk deel te nemen aan ons FSC®  of PEFC groepscertificaat. Grote voordelen zijn de lagere kosten en maximale begeleiding. Bouwbinder B.V. ondersteunt u bij het verkrijgen en behouden van uw certificaat.

Criteria voor deelname aan groepscertificaat
Om deel te kunnen nemen aan ons groepscertificaat moet uw onderneming voldoen aan de criteria die gesteld worden door één of de beide organisaties (FSC® en PEFC). De criteria zijn als volgt:
FSC® stelt dat de onderneming niet meer dan 15 medewerkers mag hebben. Er bestaat hierop één uitzondering, uw onderneming mag tot en met 25 medewerkers hebben als uw omzet dan maar niet hoger is dan USD 1.000.000,– . In Nederland zal er geen onderneming zijn die aan de laatste uitzondering voldoet. Maar in arme landen kan dit wel, vandaar dat FSC international deze uitzonderlijke situatie groepscertificeerbaar heeft gemaakt.

PEFC stelt als voorwaarde maximaal 50 FTE en een max. jaaromzet van CHF 9.000.000 (ca. € 7,3 mln). Als u binnen deze twee parameters blijft dan mag u deelnemen aan ons PEFC groepscertificaat.

Verschil groepscertificaat en single site certificaat
Met een groepscertificaat bent u net als iedere andere onderneming gecertificeerd. U krijgt bij uw certificering wel uw eigen unieke certificaatnummer en uw eigen certificaat.

Het grote verschil zit in de kosten, een groepscertificering is aanzienlijk goedkoper en de begeleiding is intensiever. Bij een groepscertificering wordt u jaarlijks geaudit door Bouwbinder B.V. Bij deze audit mogen wij u adviseren en ondersteunen bij het behoud van uw certificaat. Wij mogen uw handboek opstellen en uw medewerkers opleiden. Het adviseren en opleiden van uw medewerkers zijn activiteiten die een certificerende instelling niet mag doen.

Bij een single site certificering wordt de audit door een certificeerder afgenomen. Deze mag u niet helpen bij het opstellen van uw handboek of het opleiden van uw medewerkers. Bij de jaarlijkse audit mag de certificeerder vaststellen of er afwijkingen zijn, maar u niet adviseren hoe u deze afwijking(en) het beste oplost. U bent zelf aanspreekpunt bij een single site certificering. Voor adviesdiensten bij een single site certificering kunt u vanzelfsprekend ook gebruik maken van de diensten van Bouwbinder B.V., maar bij een single site certificering mag Bouwbinder B.V. u niet de audit afnemen. Dat moet door een certificeerder gedaan worden.

Verantwoording aan groepsmanager 
Een groepsmanager is de houder van het groepscertificaat. Neemt u deel aan de groepscertificering, dan bent u voor uw certificering verantwoording schuldig aan uw groepsmanager. Deze groepsmanager is verantwoording verschuldigd aan de certificeerder en wordt jaarlijks geaudit om te toetsen of hij zijn groep volgens de gestelde richtlijnen beheert.

Hoe wordt u lid van ons groepscertificaat?
Wanneer u lid wilt worden van ons groepscertificaat dan maken wij graag een offerte voor onze diensten. wanneer wij tot zaken komen dan maken wij een afspraak om onderstaande zaken te realiseren.

– We stellen gezamenlijk uw handboek op, afgestemd op uw processen.
– Wij leiden u en uw medewerkers op, zodat u de procedures in de praktijk kunt brengen.
– Wij nemen een audit af, om te toetsen of de voorgaande stappen goed doorlopen zijn.
– Bij goed verloop van de audit melden wij u aan als groepslid bij onze certificeerder.
– U ontvangt uw FSC of PEFC certificaatnummer en u kunt duurzaam hout verwerken en leveren.
– Tevens ontvangt u mooi FSC en of een PEFC certificaat.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over groepscertificering, een offerte ontvangen, of wilt u zich aansluiten bij ons groepscertificaat? U kunt gebruik maken van het contactformulier.

Contactgegevens:

Bouwbinder B.V.
Egge 28
3171DE Poortugaal

Telefoon: 06-30452145
info@bouwbinder.nl

Bouwbinder Tweets

Shares
Share This