Het valt u op dat die medewerker, die enige tijd geleden enthousiast bij u is gestart, steeds minder vrolijk is. Hij is stiller, zondert zich af en neemt wat vaker vrij. Als u ernaar vraagt, krijgt u geen goed antwoord. Op pesten rust immers een taboe en de werknemer schaamt zich.

Pesten op de werkvloer kost de ondernemer serieus geld. U hebt als werkgever een zorgplicht (artikel 7:658 BW). Dat is de plicht om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Komt u deze plicht niet na, dan bent u aansprakelijk voor de schade die kan ontstaan door pesten.

Voldoet u aan de wet- en regelgeving? Heeft u een beleid opgesteld om uw medewerkers te verzekeren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden?

Bouwbinder Organisatie- en PersoneelsAdvies ondersteunt u graag in dit lastige vraagstuk. Neem voor meer informatie contact op met Hetty van Ingen, 06-22986275 of kijk op www.bouwbinderdiensten.nl.

Shares
Share This