Haal het beste uit uw werknemers!

Haal het beste uit uw werknemers!

Werkbelevingsonderzoek

Mensen die werken met plezier zijn creatiever en productiever. Zij zijn meer klantgericht en versterken daardoor de loyaliteit van de klant aan het bedrijf. Werken met plezier leidt tot minder ziekteverzuim en uitval, tot een betere werksfeer en uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten op lange termijn. Maar hoe weet u dat u het beste uit uw mensen haalt? Hoe weet u wat hen motiveert? Hoe weet u waar zij staan in hun ontwikkeling? Wat zij het liefst doen? Hebt u al langer het idee dat er iets niet klopt binnen uw bedrijf, maar krijgt u er de vinger niet achter?

Laat Bouwbinder PersoneelsAdvies een werkbelevingsonderzoek uitvoeren. Aan de hand van intensieve gesprekken met de medewerkers wordt duidelijk hoe de medewerkers tegen hun werk aankijken, wat ze nodig hebben, hoe ze beter voor het bedrijf én zichzelf kunnen presteren.

Werkbelevingsonderzoek

Mensen die werken met plezier zijn creatiever en productiever. Zij zijn meer klantgericht en versterken daardoor de loyaliteit van de klant aan het bedrijf. Werken met plezier leidt tot minder ziekteverzuim en uitval, tot een betere werksfeer en uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten op lange termijn. Maar hoe weet u dat u het beste uit uw mensen haalt? Hoe weet u wat hen motiveert? Hoe weet u waar zij staan in hun ontwikkeling? Wat zij het liefst doen? Hebt u al langer het idee dat er iets niet klopt binnen uw bedrijf, maar krijgt u er de vinger niet achter?

Laat Bouwbinder PersoneelsAdvies een werkbelevingsonderzoek uitvoeren. Aan de hand van intensieve gesprekken met de medewerkers wordt duidelijk hoe de medewerkers tegen hun werk aankijken, wat ze nodig hebben, hoe ze beter voor het bedrijf én zichzelf kunnen presteren.

Coaching on the job

Soms loopt het niet binnen het team. Het zijn allemaal goede medewerkers, maar toch….

Dan kan het goed zijn over te gaan tot coaching on the job. De coach kijkt tijdens het werk mee naar het functioneren en de sfeer en dynamiek van het team. Hoe gaat men met elkaar om, hoe met de leidinggevenden, hoe met de klanten? Waar is sprake van ongewenst gedrag, waar zitten de valkuilen? Wat gaat goed? Door middel van feedback en spiegelen wordt dit duidelijk gemaakt. Op die manier wordt een ieder bewust van het eigen handelen en het effect ervan op de ander. Ook worden doelen helder gemaakt en verwachtingen uitgesproken en wordt samengewerkt aan de onderlinge verstandhouding en communicatie binnen het team. Deze manier van leren op het werk is snel, effectief en goedkoop.

Coaching on the job

Soms loopt het niet binnen het team. Het zijn allemaal goede medewerkers, maar toch….

Dan kan het goed zijn over te gaan tot coaching on the job. De coach kijkt tijdens het werk mee naar het functioneren en de sfeer en dynamiek van het team. Hoe gaat men met elkaar om, hoe met de leidinggevenden, hoe met de klanten? Waar is sprake van ongewenst gedrag, waar zitten de valkuilen? Wat gaat goed? Door middel van feedback en spiegelen wordt dit duidelijk gemaakt. Op die manier wordt een ieder bewust van het eigen handelen en het effect ervan op de ander. Ook worden doelen helder gemaakt en verwachtingen uitgesproken en wordt samengewerkt aan de onderlinge verstandhouding en communicatie binnen het team. Deze manier van leren op het werk is snel, effectief en goedkoop.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Waardeert u uw medewerkers wel in voldoende mate? En als het antwoord hierop positief is, hoe geeft u daar blijk van? Houdt u functioneringsgesprekken en of beoordelingsgespreken en is dat nog van deze tijd anno 2017? Zijn de gesprekken met uw medewerkers opbouwend en plezierig of is het verworden tot een verplicht nummer. Hoe gaat u om met feedback binnen uw organisatie? Bereikt u het gewenste resultaat met uw gesprekken en hoe wordt e.e.a. door uw medewerkers ervaren?

Bouwbinder PersoneelsAdvies gaat hierover graag het gesprek met u aan met als doel te komen tot een systematiek die duidelijkheid en vertrouwen geeft, verwachtingen managed, en werkt aan het potentieel en de ontwikkeling van uw organisatie en uw medewerkers.

 

 

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Waardeert u uw medewerkers wel in voldoende mate? En als het antwoord hierop positief is, hoe geeft u daar blijk van? Houdt u functioneringsgesprekken en of beoordelingsgespreken en is dat nog van deze tijd anno 2017? Zijn de gesprekken met uw medewerkers opbouwend en plezierig of is het verworden tot een verplicht nummer. Hoe gaat u om met feedback binnen uw organisatie? Bereikt u het gewenste resultaat met uw gesprekken en hoe wordt e.e.a. door uw medewerkers ervaren?

Bouwbinder PersoneelsAdvies gaat hierover graag het gesprek met u aan met als doel te komen tot een systematiek die duidelijkheid en vertrouwen geeft, verwachtingen managed, en werkt aan het potentieel en de ontwikkeling van uw organisatie en uw medewerkers.

 

 

Competentiemanagement

Als ondernemer wilt u het beste uit uw medewerkers halen, qua kennis, vaardigheden maar ook qua gedrag en houding. Het is vaak het gedrag van de medewerker waar u als ondernemer profijt van heeft of tegenaan loopt. Door duidelijkheid te geven over welke competenties in welke functie belangrijk zijn, kunt u als ondernemer hierop sturen. Op die manier ontwikkelen uw medewerkers zich, doen zij hun werk beter en met meer plezier en groeit uw resultaat. Het benoemen van competenties geeft u een gezamenlijk taal, waardoor het makkelijk is om met uw medewerkers te praten over wat u verwacht, wat goed gaat en wat beter moet. Competentie management is van belang bij het aannemen van medewerkers, bij loopbaanbeleid en bij beoordeling.

Bouwbinder PersoneelsAdvies helpt u graag met de invoering van Competentiemanagement aan de hand van een helder stappenplan.

Competentiemanagement

Als ondernemer wilt u het beste uit uw medewerkers halen, qua kennis, vaardigheden maar ook qua gedrag en houding. Het is vaak het gedrag van de medewerker waar u als ondernemer profijt van heeft of tegenaan loopt. Door duidelijkheid te geven over welke competenties in welke functie belangrijk zijn, kunt u als ondernemer hierop sturen. Op die manier ontwikkelen uw medewerkers zich, doen zij hun werk beter en met meer plezier en groeit uw resultaat. Het benoemen van competenties geeft u een gezamenlijk taal, waardoor het makkelijk is om met uw medewerkers te praten over wat u verwacht, wat goed gaat en wat beter moet. Competentie management is van belang bij het aannemen van medewerkers, bij loopbaanbeleid en bij beoordeling.

Bouwbinder PersoneelsAdvies helpt u graag met de invoering van Competentiemanagement aan de hand van een helder stappenplan.

Beloningsbeleid

Kunt u uw medewerkers logisch uitleggen hoe zijn of haar salaris tot stand komt? Hebt u een helder en rechtvaardig systeem? Weet u wat te doen bij promotie of demotie? Is de beloning marktconform? Beheerst u uw loonkosten in voldoende mate?
Bouwbinder PersoneelsAdvies werkt samen met u aan een logisch, uitlegbaar en rechtvaardig loongebouw.

 

Personeelsregelingen

Er komt een moment waarop het goed is om enige spelregels binnen de onderneming op papier te zetten. Enerzijds omdat u als werkgever zekerheid wilt hebben, anderzijds omdat werknemers duidelijkheid willen hebben over de regelgeving binnen de onderneming en over wat er van hen wordt verwacht.

Hoe gaat u b.v. om met opname van vakantiedagen, hoe met middelen die u aan uw medewerkers verstrekt, denk aan gereedschappen, auto’s, communicatiemiddelen? Wat gebeurt er als er schade is? Is alles wel fiscaal verantwoord? Wat zijn de regels bij ziekte, omgangsvormen, veiligheid op het werk.

Met goede personeelsregelingen bouwt u zekerheid in. Bouwbinder OrganisatieAdvies stelt in overleg met u solide regelingen voor u op.

 

Reorganisatie

14417233 - business people background

Het kan voorkomen dat een onderneming een andere koers gaat varen. In een dergelijk geval zijn er altijd gevolgen voor de medewerkers, b.v. in de vorm van herplaatsing, functiewijziging of ontslag. Bouwbinder PersoneelsAdvies ondersteunt u als ondernemer bij alle stappen die moeten worden genomen om een reorganisatie in goede banen te leiden. Denk aan b.v. het goed beschrijven van de nieuwe strategie en doelstellingen, het opstellen van een communicatieplan, het voeren van gesprekken met medewerkers, het opstellen van nieuwe contracten of functieprofielen, het opstellen van een Sociaal Plan, contacten met bonden, OR, etc..

Er komt veel kijken bij een reorganisatie, maar u staat er niet alleen voor. Bouwbinder OrganisatieAdvies steunt u.

 

 

 

Ziekteverzuim & re-integratie

Op ziekteverzuim zit niemand te wachten, niet de werkgever en niet de werknemer. Maar als er toch sprake van is, dan is het fijn als je terug kunt vallen op een goed ziekteverzuimbeleid. In dit beleid worden afspraken, procedures, middelen, taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk gemaakt. De Wet stelt nogal wat regels. Als er geen correct verzuimdossier wordt opgebouwd, kan het UWV na 2 jaar overgaan tot het opleggen van een boete van nog een jaar doorbetalen van loon. Dat willen we niet!

Het verzuimbeleid moet ook passen bij uw onderneming en de cultuur. Bijvoorbeeld: als de werkdruk een probleem is en het verzuimbeleid zich vooral richt op de preventie hiervan, past dit niet bij een beloningsbeleid dat hoge bonussen zet op overwerk.

Bouwbinder PersoneelsAdvies stelt samen met u een ziekteverzuimbeleid op dat past bij uw onderneming, waarin verzuimpreventie voorop staat, maar waarin tevens het proces van controle, begeleiding en re-integratie wordt vastgelegd. Tevens kan het casemanagement door Bouwbinder PersoneelsAdvies worden overgenomen, waardoor u als ondernemer ontlast wordt en u er zeker van bent dat het verzuimdossier op een goede manier wordt opgebouwd.

Arbo en veiligheid

Hoe is het gesteld met de veiligheid in uw onderneming? Zijn uw medewerkers doordrongen van veilig gedrag? Zijn uw leidinggevenden toegerust om veilig gedrag te bevorderen? Is uw RIE up to date? De Arbowet is complex en kent veel regels, KAM, MVO, VCA? Kent u al uw verplichtingen? Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor niet iedere ondernemer te doen is. Bouwbinder PersoneelsAdvies ondersteunt u d.m.v. inzet van een gecertificeerde veiligheidskundige.

Bel voor meer informatie over VCA met Wim Arnoldus: 010-20 25 029
Bel voor meer informatie met Hetty van Ingen: 06-22 98 6275.

Is uw belangstelling gewekt, neem dan contact op met Hetty van Ingen: 06-22986275.

Shares
Share This