Privacy Verklaring

Bouwbinder BV en Bouwbinder KVGM, gevestigd aan Nieuwe Haven 85b, 3116AB, Schiedam, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bouwbinder.nl en www.bouwbinderdiensten.nl, Nieuwe Haven 85b, 3116AB, Schiedam 06- 30452145

W. Arnoldus is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbinder BV. Hij is te bereiken via info@bouwbinder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbinder BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via w.arnoldus@bouwbinder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Bouwbinder BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Bouwbinder BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbinder BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouwbinder BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijnen:

Soort gegevens www.bouwbinder.nl Onze overige diensten
Voor- en achternaam Zolang u geregistreerd staat als gebruiker Tot maximaal 5 jaar nadat de klantrelatie

beëindigd is.

Adresgegevens Zolang u geregistreerd staat als gebruiker Tot maximaal 5 jaar nadat de klantrelatie

beëindigd is.

Telefoonnummer Zolang u geregistreerd staat als gebruiker Tot maximaal 5 jaar nadat de klantrelatie

beëindigd is.

e-mailadres Zolang u geregistreerd staat als gebruiker Tot maximaal 5 jaar nadat de klantrelatie

beëindigd is.

Gegevens over activiteiten op de website Wettelijk toegestane termijn via Google

analytics

Wettelijk toegestane termijn via Google

analytics

Gegevens over uw surfgedrag Wettelijk toegestane termijn via Google

analytics

Wettelijk toegestane termijn via Google

analytics

 

Reden om gegevens te bewaren:

Soort gegevens www.bouwbinder.nl Onze overige diensten
Voor- en achternaam Veiligheid voor u als gebruiker en andere gebruikers van de website. Gegevens van gebruikers onderling worden door ons niet verstrekt. Optimalisatie van onze dienstverlening
Adresgegevens Veiligheid voor u als gebruiker en andere gebruikers van de website. Gegevens van gebruikers onderling worden door ons niet verstrekt. Optimalisatie van onze dienstverlening
Telefoonnummer Veiligheid voor u als gebruiker en andere gebruikers van de website. Gegevens van gebruikers onderling worden door ons niet verstrekt. Optimalisatie van onze dienstverlening
e-mailadres Veiligheid voor u als gebruiker en andere gebruikers van de website. Gegevens van gebruikers onderling worden door ons niet verstrekt. Optimalisatie van onze dienstverlening
Gegevens over activiteiten op de website Veiligheid voor u als gebruiker en andere gebruikers van de website. Gegevens van gebruikers onderling worden door ons niet verstrekt. Optimalisatie van onze dienstverlening
Gegevens over uw surfgedrag Veiligheid voor u als gebruiker en andere gebruikers van de website. Gegevens van gebruikers onderling worden door ons niet verstrekt. Optimalisatie van onze dienstverlening

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbinder BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bouwbinder BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwbinder BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bouwbinder BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat- doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar w.arnoldus@bouwbinder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bouwbinder BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bouwbinder BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbinder BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en  neemt  passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via w.arnoldus@bouwbinder.nl

Shares
Share This